Uličné vpuste (s kruhovým zámkom)


[D x H x t] [kg/ks]
Typ Názov Hmotnosť 1.oblasť 2.oblasť 3.oblasť 4.oblasť
VNYR Ø45/15/5 Vrchný diel 52 Ceny na požiadanie
VNYR Ø45/30/5 Stredný diel 100 Ceny na požiadanie
VNYR Ø45/50/5 *NA 200 267 Ceny na požiadanie
VNYR Ø45/50/5 **NA 300 267 Ceny na požiadanie
VNYR Ø45/27/5 Kalový kôš 20 Ceny na požiadanie
VNYR Ø45/32/10 Prechodový diel pod mrežu 60 Ceny na požiadanie.