Hrdlové betónové rúry


d x L x t [mm] [ks/kam] [kg/ks]
Typ Rozmery Hmotnosť 1.oblasť 2.oblasť 3.oblasť 4.oblasť
V 30 KB 30/230/6,5 40 460 65,32 / 78,38 66,15 / 79,38 64,07 / 76,88 66,99 /80,39
V 40 KB 40/230/7,5 30 710 99,23 / 119,07 100,34 / 120,41 97,56 / 117,07 101,45 / 121,74
V 50 KB 50/230/8,0 20 1000 130,89 / 157,07 132,41 / 158,89 128,61 / 154,34 133,93 / 160,71
V 60 KB 60/230/8,0 16 1070 158,37 / 190,04 160,46 / 192,55 155,24 / 186,28 162,54 / 195,05
V 80 KB 80/230/9 12 1640 234,70 / 281,65 237,49 / 284,99 230,53 / 276,64 240,27 / 288,33
V 100 KB 100/230/12 8 2615 342,29 / 410,74 346,46 / 415,75 336,02 / 403,23 350,64 / 420,76
V 120 KB 120/230/12 6 3240 444,36 / 533,23 449,93 / 539,91 436,01 / 523,21 455,49 / 546,59

Ceny tovarov sú uvedené vo formáte: cena €/ks bez DPH / cena €/ks s DPH.

Uvedené ceny obsahujú aj cenu dopravy tovaru do príslušných oblastí - krajov.

  • 1. oblasť: Košický kraj
  • 2. oblasť: Prešovský kraj
  • 3. oblasť: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj
  • 4. oblasť: Trenčiansky, Žilinský kraj


Aplikácia  viď. technologické listy.