Predpätý stropný nosník typu EU


lxb1xb2xv [cm] [kg/ks]
Typ Rozmery Hmotnosť 1. oblasť 2. oblasť 3. oblasť 4. oblasť
EU-24 260x14-8x19 117 24,86 / 29,84 25,04 / 30,05 25,49 / 30,58 26,11 / 31,33
EU-30 320x14-8x19 137 30,30 / 36,36 30,51 / 36,61 31,03 / 37,23 31,76 / 38,11
EU-36 380x14-8x19 162 36,01 / 43,21 36,25 / 43,51 36,87 / 44,24 37,73 / 45,28
EU-42 440x14-8x19 188 41,40 / 49,68 41,69 / 50,03 42,40 / 50,88 43,40 / 52,08
EU-48 500x14-8x19 213 47,11 / 56,53 47,44 / 56,92 48,24 / 57,89 49,38 / 59,25
EU-54 564x14-8x19 240 52,86 / 63,44 53,23 / 63,87 54,14 / 64,97 55,41 / 66,50
EU-60 624x14-8x19 266 58,59 / 70,31 59,00 / 70,80 60,01 / 72,01 61,42 / 73,70
EU-66 684x14-8x19 291 64,13 / 76,96 64,58 / 77,49 65,68 / 78,82 67,23 / 80,67

Ceny tovarov sú uvedené vo formáte: cena €/ks bez DPH / cena €/ks s DPH.

Uvedené ceny obsahujú aj cenu dopravy tovaru do príslušných oblastí - krajov.

  • 1. oblasť: Košický kraj
  • 2. oblasť: Prešovský kraj
  • 3. oblasť: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj
  • 4. oblasť: Trenčiansky, Žilinský kraj


Aplikácia stropných nosníkov a vložiek viď. technické listy.

Pri individuálnej objednávke je možné vyrobiť aj nosníky s ľubovoľnou dĺžkou odstupňovanou po 10 cm! Maximuálna dĺžka nosníkov je 6,84 m. Cena pri atypickej dĺžke je cena prvku s najbližšou väčšou dĺžkou z horeuvedenej tabuľky.