Predpätý filigránový panel BP


Predpätý filigránový panel spája výhody filigránových panelov a predpätých dutinových stropných panelov. Odpadá nutnosť podopretia týchto panelov počas výstavby a betonáže do dĺžky 6,5 m.

Vyrábajú sa na základe objednávky s rôznymi rozmermi a únosnosťami. Ceny sú kalkulované individuálne.

Aplikácia predpätých filigránových panelov viď. technické listy.