SW Umwelttechnik Slovensko

Spoločnosť SW Umwelttechnik, ktorá bola založená  v roku 1910 ako rodinný podnik v Rakúsku. Vďaka pracovitosti, snahe a ľudskému pokroku sme sa z domáceho trhu rozšírili na trhy krajín Maďarska, Rumunska a Slovenska. 

Keďže nám osud prírody nie je ľahostajný, vyrábame ekologicky prospešné výrobky, ktoré sú zároveň ekonomicky výhodné pre odberateľov.

Pôsobíme v oblasti ochrany vody, zahŕňame produkty na ochranu podzemných vôd, riek, jazier, na čistenie odpadových vôd, ochranu zásob pitnej vody, až po využívanie dažďovej vody.

Nevyhnutný vývoj infraštruktúry v CEE a rozvoj obchodných reťazcov je dôležitým základom pre enormný dopyt po betónových výrobkoch, ktoré tiež vyrábame. Množstvo našich produktov pre energetiku, dopravu, prefabrikované betónové prvky pre obchod a priemysel sú zo stavebných materiálov na prírodnej báze.

Naša inžinierska činnosť zahŕňa projektovanie a výstavbu čističiek odpadových vôd, kanalizačných rozvodov ako aj bioenergetických zariadení.

Sídlo spoločnosti SW Umwelttechnik Slovensko je v Košiciach, naše výrobné závody v Maďarsku v mestách Majosháza, Alsózsolca,  Bodrogkisfalud.


Flash is required!